سفارش تبلیغ
صبا

می دانم خوب می دانم

که گه گداری سری به دل نوشته های من می زنی

می دانم خوب می دانم

گرفته ای مثل شب ابری و بارانی

مثل دل من

شبها هنگامی که خسته ای از هجوم آن همه فکر

گوشه ای از قلبت را به من داده ای

گذری از آنچه که بر من و تو گذشت می کنی

می دانم و خوب می دانم

تنهایی

مثل من


نظر() از هر دری سخنی ،

 حذف ردیف...   

مشخصات مدیر وبلاگ

محمد محمدی پیروز [33]

دل نوشته ها و تجربه های یک برنامه نویس
ویرایش

لوگوی دوستان


ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ